26/10/2020

ตารางอมรมที่ 1 การใช้การโปรแกรม Power BI , หลักการวิเคราะห์ข้อมูล , ​AI

รายละเอียด

27/10/2020

ตารางอมรมที่ 2 การใช้การโปรแกรม Power BI , หลักการวิเคราะห์ข้อมูล , ​AI

รายละเอียด

28/10/2020

ตารางอมรมที่ 1 การใช้การโปรแกรม Power BI , หลักการวิเคราะห์ข้อมูล , ​AI

รายละเอียด

คลอบคลุมครบวงจรในที่เดียว

หลากหลายอุปกรณ์พร้อมอำนวยความสะดวกให้คุณ ทันสมัย พร้อมเทรนเนอร์มืออาชีพ

โปรแกรม Power BI

ใช้วิเคราะห์แบบ Big Data กับ KNIME ที่ใช้ในด้าน Machine Learning

Big Data

คำนิยามของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ในองค์กรของเราไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลบริษัท ข้อมูลลูกค้า Suppliers พฤติกรรมผู้บริโภค

KNIME

software ที่ครบเครื่องและได้รับความนิยมจาก Data Engineer & Data Scientist

Machine Learning

การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้ ข้อมูล ย้ำดังๆ ตรงคำว่า โดยใช้ “ข้อมูล”